GOLFBAAN STATUS

PINPOSITIE

Dagelijks wordt de actuele pinpositie op deze pagina aangegeven.  Een rode vlag op de green betekent dat de vlag achterop staat, bij wit in het midden en bij blauw staat de vlag voorop.

woensdag 31 mei 2023

9 HOLES

PINPOSITIE: B

PAR 3

OPEN

PUTTEN/CHIPPEN

OPEN

SHORT GAME CENTER

OPEN

QUALIFYING

JA

ZOMERGREEN

JA

HANDICART

JA

TROLLEY

JA


Plaatselijke regels wedstrijdbaan


Buiten de baan wordt aangegeven met palen/hekwerken met 
een witte band.

Grond in bewerking (GUR): Gedefinieerd door elk gebied dat is omgeven door blauwe paaltjes met groene kop is een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering  (zie Regel 2.4) door GUR, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

Obstakels: Alle afstandspalen en aangepaalde bomen worden beschouwd als vaste 
obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.

Droppingzone: Als een bal links van de green van hole 9/18 tussen de twee zwarte paaltjes in de hindernis is gegaanof als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden dan tot stilstand is gekomen tussen de twee zwarte paatjes in die hindernis, heeft de speler de volgende opties met een strafslag:

- ontwijken volgens Regel 17.1 of
- als een extra mogelijkheid, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de droppingzone die is gemarkeerd door een markeringsbord en/of witte lijnen.

Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Integraal deel van de baan: De waste area aan de linkerkant van hole 7/16 is een integraal deel van de baan.

Hindernissen: De hindernissen op hole 4/13, 5/14, 6/15 en 9/18 zijn deels voorzien van beschoeiingen. De binnenkant van de beschoeiing markeert de grens, de beschoeiing zelf is een integraal deel van de baan.

Straf voor overtreding van een (tijdelijke) plaatselijke regel: de algemene straf 

Algemeen
Alle hindernissen op de baan zijn gemarkeerd
Alle afstanden zijn gemeten tot het midden van de green

Tijdelijke plaatselijke regel Processierups
Deze regel is van toepassing zodra er eikenprocessierupsen worden waargenomen.

Eikenprocessierups
In verband met de aanwezigheid van de eikenprocessierups zijn de bomen waarin dit is geconstateerd voorzien van een rood-wit lint. Het gebied onder dergelijke bomen is een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 2.4) door GUR, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f. Straf voor overtreding van een tijdelijke plaatselijke regel:  Algemene strafDit betekent dus: bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering en droppen in de dropzone binnen een stoklengte, niet dichter bij de hole. De bal mag worden schoongemaakt en vervangen.

Plaatselijke regels Par-3 baan

Buiten de baan wordt aangegeven met palen/hekwerken met een witte band.

Grond in bewerking (GUR): gedefinieerd door elk gebied dat is omgeven door blauwe paaltjes. Het gebied gemarkeerd door paaltjes met groene kop is een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 2.4) door GUR, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

Obstakels : Alle afstandspalen en aangepaalde bomen worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.

Droppingzone hole 2/11: Wanneer de bal van een speler in de rode hindernis rond de green van hole 2/11  ligt, of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis mag de speler de hindernis ontwijken volgens Regel 17.1d, of als extra mogelijkheid met een strafslag de hindernis ontwijken door een bal te spelen na droppen op de kunststof mat die de dropping zone vormt. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.Straf voor overtreding van een tijdelijke plaatselijke regel:  Algemene straf

Algemeen
Alle hindernissen op de baan zijn gemarkeerd
Alle afstanden zijn gemeten tot het midden van de green

Een kunstgras afslagmat is een integraal deel van de baan wanneer in gebruik als afslagplaats. De Par-3 baan is altijd qualifying als de baan geopend is.

Beoordeel onze mooie golfbaan op 'leading courses'

Klik hier